Düşünmenin 2 Boyutu: Iraksak ve Yakınsak Düşünme

Düşünmenin 2 Boyutu: Iraksak ve Yakınsak Düşünme

Düşünmenin 2 Boyutu: Iraksak ve Yakınsak Düşünme

İnsanı diğer canlılardan ayıran temel beceriler yaratıcılık, eleştirel düşünme ve hayal gücüdür. Dolayısıyla bu becerileri günlük hayatımızda tutarlı bir şekilde kullanabilme yeteneğimiz bizi bir tür olarak tanımlar.

Yaratıcılık, problem çözme ve eleştirel düşünme gibi konulardaki tartışmalar, uzay çağının başlangıcından önceki Sputnik öncesi döneme kadar uzanabilir. Bu tartışmaları şekillendiren ana fikir, J.P. Guilford'un Amerikan Psikoloji Derneği Başkanı'ndaki konuşmasıydı.

Guildford, kariyeri boyunca zeka ve yaratıcılık üzerine çalıştı. Çağdaş araştırmacıları tarafından önerilen ırklar arasındaki entelektüel farklılıkların aksine, Guildford bireysel farklılıkları dikkate alır. İnsan zekası operasyonunun farklı modlarını ortaya çıkarmanın ve anlamanın yollarını araştırdı. Standartlaştırılmış testlerdeki hatalar, tek bir beceriye özgü nicel farklılıklar gerektirmez; niteliksel olarak farklı yetenekler gerektirdiğini düşünün.

Guildford, "farklı düşünme" kavramını ilk olarak 1950'lerde yaratıcı insanların bu düşünce biçimini diğerlerinden daha fazla gösterme olasılığının olduğunu fark ettiğinde önerdi. Bu nedenle, farklı düşünmeyi yaratıcılıkla ilişkilendirir. Guildford, standartlaştırılmış testler hakkında farklı fikirleri olan insanlardan ziyade; “yakınsayan düşünme” eğilimi olan kişilerin bu duruma sahip olma ihtimalinin daha yüksek olduğuna inanıyor.

Yakınsak düşünme bilgi ile yakından ilişkilidir. Açıkça tanımlanmış bir soruya en iyi veya doğru cevabı almayı amaçlar. Hız, doğruluk, mantık vb. becerileri vurgular; tanıdık ve tekrarlayan teknikleri uygulamaya ve bilgi biriktirmeye odaklanır. Bu nedenle, cevaplar sağlamak için geleneksel ve mantıklı karar verme stratejileri uygulanarak bilinen bilgilerin kullanılması gereken durumlarda etkilidir. Yakınsak düşünmenin en önemli yönlerinden biri, belirsizlik olmadan doğru bir cevaba varmasıdır.

Yakınsak düşünmede, cevap doğru ya da yanlıştır. Iraksak düşünme, mevcut bilgiden çoklu veya alternatif cevaplar üretmeyi içerir. Farklı yöntemler denemeyi, uzak kavramlar arasındaki bağlantıları belirlemeyi ve bilgiyi alışılmadık biçimlere dönüştürmeyi gerektirir. Aynı soruya verilen cevaplar kişiden kişiye değişen farklı düşünme biçimlerine sahip olabilir; ancak hepsinin değeri aynıdır.

Yakınsak ve ıraksak düşünmede bir fikir üretilir; ancak ikisi arasında büyük bir niteliksel fark vardır. Yakınsak düşünme genellikle örüntü bilgisi üretirken, ıraksak düşünme her zaman değişkenlik üretir. Bu açıdan bakıldığında, yakınsak ve farklı düşünceler, düşünmenin tamamen farklı iki yönünü oluşturuyor gibi görünmektedir. Bu terimlerin temel anlamları ve çalışma yöntemleri farklı olsa da asıl amaçları aynıdır.

Bu düşünce süreçlerinin her ikisi de yaratıcılığı keşfetmek ve farklı sorunlara çözümler bulmak için kullanılır. Bu nedenle, bu iki düşünme biçimi, birlikte uygulandığında genellikle en iyi sonucu verir. Iraksak düşünme kendiliğinden oluşur ve sorunlara olası çözümler üretir. Yakınsak düşünme yeniden uygulanırsa, en iyi cevap, farklı düşünme tarafından üretilen birden fazla çözümden türetilebilir.


Ziyaret Etmek İçin Buraya Tıklayın

Tepkiniz Nedir?

like
0
dislike
0