Çok Kullanılan Body Etiketleri

Çok Kullanılan Body Etiketleri

Çok Kullanılan Body Etiketleri

<pre> etiketi

Metni sabit genişlikte bir yazı tipinde oluşturmak istiyorsanız, HTML'nin </pre> </pre> etiketini kullanabilirsiniz. Pre terimi, İngilizce preformatted kelimesinden alınmıştır. Etiket ayrıca metindeki boşlukları, satır başlarını ve sekmeleri anlamlı kılar. <pre> etiketini width özniteliği ile kullanarak, bir satırda bulunabilecek maksimum karakter sayısını da belirleyebilirsiniz.

<pre> </pre> etiketleri arasında köprüler kullanılabilir. Ancak, <pre></pre> etiketleri arasında başka etiketler kullanmaktan kaçının. Aşağıdaki örnekte, ülkeyi ve nüfusunu önceden belirlenmiş bir biçimde bir web sayfasına yerleştirmek istiyorsunuz.

Ayrıca daha sonra ayrıntılı olarak tartışacağımız HTML kodunda bir köprü oluşturmanın küçük bir örneği vardır.Bu bağlantıya tıklarsanız, bağlantılı dosya ekranda görüntülenecektir.

Aşağıdaki HTML kodu çağrılınca ekranda alt çizgili ve mavi renkte bir "DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN" ifadesi belirecektir. Bu bir hiperlink'tir ve tıklandığında X.htm dosyası çağrılmaktadır.

<pre> etiketinin kullanımını hiperlink ile birlikte anlatan örneğimiz aşağıdadır:

<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>ÜLKELER VE NÜFUSLARI</title>
 </head>
 
<body>  
  <h3>TÜRKİYE-ŞEHİRLER</h3>
  <h3>ÜLKELER VE NÜFUSLARI</h3>
<pre>
ÜLKE ADI    NÜFUSU (MİLYON KİŞİ)
TÜRKİYE      65 
AVUSTURYA     8
ABD        230
ALMANYA      80
<a href="X.htm">DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN</a>
</pre>
</body>

</html>

Yukardaki sayfa ekrana geldiği zaman, fareyle DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN hiperlinkini tıkladığınızda, X.htm adlı HTML dosyası çağırılacaktır.

Aşağıda ise, X.htm adlı HTML dosyasının içeriği görülmektedir:

<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>ÜLKELER VE NÜFUSLARI</title>
  </head>
 <body>
  <h3>TÜRKİYE-ŞEHİRLER</h3>
<h3>ÜLKELER VE NÜFUSLARI</h3>
  <pre>
   ÜLKE ADI    NÜFUSU (MİLYON KİŞİ)    KBMG($)   KITA
   TÜRKİYE    65             3100    AVRUPA-ASYA     
   AVUSTURYA   8             25000    AVRUPA
   ABD      230            32000    KUZEY AMERİKA
   ALMANYA    80             29000    AVRUPA
 </body>
</html>

 

<br> etiketI

<br> etiketi, bulunduğu konumdan itibaren bir satırı sona erdirerek yeni bir satırın başına geçilmesini sağlar.

Aşağıdaki örnek kod incelenerek <br> etiketinin kullanımı görülebilir:

<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>ÜLKELER VE NÜFUSLARI</title>
  </head>
 <body>  
  <h3>ÜLKELER VE NÜFUSLARI</h3>
  <p>Avusturya 8 milyon nüfuslu bir Orta Avrupa <br>ülkesidir.
  Almanca resmi dilidir. Doğası itibariyle <br>dünyanın en güzel 
ülkelerinden biridir.</p>
 <p>Macaristan bir diğer Orta Avrupa <br>ülkesidir.
 Nüfusu 10 milyondur. Komşuları genelde dağlık <br>birer ülke 
olmalarına karşın Macaristan düz ovaları ve atlarıyla ünlüdür.</p>
  </body>
</html>

 

<hr> etiketi

<hr> etiketi, tarayıcı penceresinde yatay bir çizgi üretir. Bu çizginin uzunluğu kod içinde belirtilebilir.

<hr> etiketini nasıl kullanacağınızı aşağıdaki örneğimizle görelim:

<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>ÜLKELER VE NÜFUSLARI</title>
  </head>
 <body>  
  <h3>ÜLKELER VE NÜFUSLARI</h3>
  <p><hr>
  Avusturya 8 milyon nüfuslu bir Orta Avrupa <br>ülkesidir.
  Almanca resmi dilidir. Doğası itibariyle <br>dünyanın en güzel 
ülkelerinden biridir.</p>
 <p><hr>
 Macaristan bir diğer Orta Avrupa <br>ülkesidir.
 Nüfusu 10 milyondur. Komşuları genelde dağlık <br>birer ülke 
olmalarına karşın Macaristan düz ovaları ve atlarıyla ünlüdür.</p>
 </body>
</html>

 

<em> etiketi

Bir metnin istenilen kısmını belirgin hale getirmek için kullanılır.<em> ve </em> etiketleri arasındaki kısım tipik olarak italik biçimde görüntülenir.

<em> etiketinin nasıl kullanıldığını görmek için aşağıdaki örneği inceleyelim:

<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>ALGORİTMA TANIMI</title>
  </head>
 <body>  
  <dfn>ALGORİTMA </dfn>
  <p>Algoritma bir problemi çözmek için izlenmesi gereken<em> işlem adımları kümesidir.</em></p>
  </body>
</html>

<em> etiketi etkisindeki kısım “işlem adımları kümesidir” şeklinde italik olarak belirgin hale getirilmiştir.

 

<s> ve <strike> etiketleri

Uygulandıkları metnin üzerine bir çizgi çizilmesini sağlarlar.

<s> ve <strike> kullanımı için aşağıdaki örneği inceleyebilirsiniz:

<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title></title>
  </head>
 <body>
  <h3> TEKNOKRATLAR </h3> 
   <s>Bütün mimarlar</s> yüksek, mühendisler de <br>
   Bir sen kaldın<strike> alçak mimar</strike> ey Sinan Usta!<br>
Cemal Süreya
  </body>
 </html>

 

<strong> etiketi

İşaret edilen metni özellikle vurgulamak için kullanılır. Bu vurgulama bold (koyu) yazı karakteriyle gerçekleştirilir.

<strong> etiketinin kullanımını aşağıdaki örnekten görebilirsiniz.

<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <title>ÖRNEKLER</title>
  </head>
 <body>
  <h3> DİVAN EDEBİYATI </h3> 
  <dfn>FUZULİ</dfn><br><br>
  <strong>Öyle sermestemki idrak etmezem dünya nedür<br>
      Men kimem saki olan kimdür mey-i sahbah nedür</strong>
  </body>
</html>

<u> etiketi

İşaretlediği metnin altına bir alt çizgi çekilmesini sağlar.

<u> etiketinin nasıl kullanıldığını aşağıdaki örnekten görebilirsiniz:

<html>
 <head>
 <meta charset="UTF-8">
 <titleRNEKLER</title>
  </head>
 <body>
  <h3> ÖNCE <u>DÜRÜST</u> OLUNUZ </h3> 
   <h3>BUNUN DIŞINDAKİ <u>HER ŞEY İKİNCİ PLANDADIR</u> </h3> 
 </body>  
 </html>


Ziyaret Etmek İçin Buraya Tıklayın

Tepkiniz Nedir?

like
0
dislike
0